Saturday, February 21, 2009

Hadis-Hadis Pilihan

Hadis Anas bin Malik r.a:
Nabi s.a.w telah bersabda: Tidak sempurna iman seseorang itu, sebelum dia mengasihi saudaranya atau baginda bersabda: Sebelum dia kasihkan jiran tetangganya, sebagaimana dia kasihkan dirinya sendiri.

-- HR. Muslim

Hadis Abdullah Ibnu Mas'ud r.a:
Diriwayatkan daripada Rasulullah s.a.w, baginda bersabda: Sesiapa yang bersumpah dengan sumpah palsu, sumpah yang boleh menyekat harta seorang muslim, sedangkan dia melakukan kepalsuan dalam sumpahnya itu maka dia akan menemui Allah dalam keadaan yang dimurkai oleh Allah.

-- HR. Muslim

Ya Rasulullah, terangkan tentang Islam dan aku tidak perlu lagi bertanya-tanya kepada orang lain. Nabi Saw menjawab, "Katakan: 'Aku beriman kepada Allah lalu bersikaplah lurus (jujur)'."

-- HR. Muslim

Nabi Muhammad saw dalam satu hadis, baginda berkata; Sesungguhnya Allah telah memaafkan kesalahan-kesalahan umatku yang tidak disengaja, kerana lupa dan yang dipaksa melakukannya"[11] .” [11] HR. Ibnu Majah, Baihaqi- hadits hasan

“Aku telah mengamati kaum muslimin; tidak seorang pun meninggalkan solat kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya, atau orang sakit. Namun orang yang sakit akan berjalan di antara dua orang (dipapah) untuk melaksanakan solat”. Ibnu Mas’ud berkata: “Sesungguhnya Rasulullah saw mengajarkan kami sunah-sunah itu adalah solat di masjid yang diserukan azan di dalamnya.”

-- H.R Muslim dan Abu Daud

Akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang terang-terangan di atas kebenaran, tidaklah membahayakan mereka orang-orang yang menghina mereka sampai datang perintah Allah (angin dingin yang mencabut nyawa setiap orang yang memiliki keimanan menjelang kiamat.

-- HR. Muslim


Bukanlah dari kami orang-orang yang menyeru kepada assabiyyah, berperang atas dasar assabiyyah dan mati kerana (mempertahankan) assabiyyah.

-- HR. Abu Daud
Hadis Jarir bin Abdullah r.a katanya:
Aku berbaiah kepada Rasulullah s.a.w untuk selalu mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat dan memberi nasihat baik terhadap setiap Muslim.

-- HR. Muslim

Hadis Abdullah bin Umar r.a:
Nabi bersabda: Sesiapa yang menghunuskan pedang kepada kami, maka dia tidak termasuk dalam golongan kami.

-- HR. Muslim

Tidak dibolehkan bagi seorang muslim menakut-nakutkan seorang muslim yang lain.

-- HR. Abu Daud


Sesungguhnya seorang hamba yang bercakap sesuatu kalimah atau ayat tanpa mengetahui implikasi dan hukum percakapannya, maka kalimah itu boleh mencampakkannya di dalam Neraka lebih sejauh antara timur dan barat.

-- HR. Bukhari

Orang mu’min bukan seorang pencela, bukan seorang pengutuk, bukan seorang yang pengkeji dan bukan juga seorang yang berkata kotor.

-- HR. at-Tirmidzi

Hadis Ma'qil bin Yasar r.a:
Aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: Sesiapa yang ditaklifkan oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, nescaya Allah mengharamkan ke atasnya Syurga.

-- HR. Muslim

0 comments: